Pelles museum i podologen

Podologen med Kjell Eriksson

Ikea lanserar 2014 års katalog med en podcast som Kjell Eriksson leder. Per Martinson medverkar i en telefonintervju om Pelles museum och berättar om hur museet kom till och hur det fungerar. Telefonintervjun börjar ca 13 minuter in i fjärde avsnittet. Lyssna här:

Podologen, om identitet