Svenska motorsågar

Sverige och skogen är intimt förknippade med varandra. Ett land till stora delar täckt av skog som beskrivits som landets gröna guld. Skogen som plats för återhämtning. En plats för lugn. Men även för industri och avverkning. Från 1800-talets träpatroner som industrialiserade skogen fram till våra dagars skogsbolag har skogen även varit en producerande sektor.

En följd av skogsindustrin blev den svenska motorsågsindustrin som växte fram efter andra världskriget. Skogsbranschen efterlyste inhemska alternativ till de amerikanska, brittiska och tyska motorsågsmärkena. 1948 kom den första svenska motorsågen och de kommande decennierna växte branschen flerfaldigt. Ute i skogen syntes gula, orangea och röda motorsågar som avverkade. Företagsamma säljare och finurliga ingenjörer utvecklade ständigt sågarna.

Succén var ett faktum inte bara i Sverige, snabbt spred sig sågarna vidare i Norden och ut på världsmarknaden. Idag hittar du svenska motorsågar i all världens hörn: Nordamerika, Brasilien, Borneo, Japan och Australien är bara några exempel. Konkurrenter som slogs om andelar mellan varandra men också med konkurrenter som Stihl och McCulloch. 1978–1979 köpte och lade Electrolux samman de tre svenska tillverkarna i ett bolag, sedan 2006 Husqvarna Group. I utställningen visar vi på utvecklingen av de svenska motorsågarna fram tills våra dagar i ord och bild.

Per Martinson och Magnus Brink

 

partner

Partner

Partner i Mölndal söder om Göteborg tillverkade 1949 den första svenska motorsågen – Bebo. Då hette bolaget fortfarande AB Bergborrmaskiner. Namnet Partner följde efter en sammanslagning. De gula Partnermotorsågarna med storsäljare som R18 och R19 under 1960-talet såldes bland annat i Nordamerika och Östtyskland. Partner var också en föregångare inom kapsågar (idag Husqvarna Construction). 1978 köpte Electrolux bolaget av Stenbecksfären (Kinnevik) och märket ingick senare i Husqvarna innan det lades ned under 2000-talet.


Jonsered

Jonsereds fabriker, ett anrikt bruk utanför Göteborg, lanserade 1954 sin första motorsåg Raket. Raket var lätt för sin tid och hade en originell tändrörskonstruktion. Den var robust och fungerade efter att ha sänkts ner i vatten. Raket följdes av en rad framgångsrika sågar som sålde över hela världen, inte minst i Nordamerika som blev den största marknaden. Jonsereds utvecklade sågar som Raket 60 (1965), 451 EV (1976) och den innovativa 510 SP (1982). Jonsered ingår sedan 1979 i samma koncern som Husqvarna.

jonsered
husqvarna

Husqvarna

Husqvarna lanserade sin första motorsåg 1959. Under 1960-talet utvecklade sig bolaget starkt. Bland annat genom modellerna Husqvarna A70 och A65. 1969 kom Husqvarna 180 med avvibrering inbyggd. Bruket blev den största svenska tillverkaren i början av 1970-talet. När Electrolux slog samman de tre svenska tillverkarna blev Huskvarna huvudort. 2006 knoppades bolaget av från Electrolux och har en bred produkt- och varumärkesportfölj inom skog och trädgård.

skogsbruk

Motorsågens påverkan på skogsbruket

Motorsågens intåg i den svenska skogen var en viktig del i den ökande mekaniseringen och effektiviseringen av skogsbruket. Under 1950- och 1960-talet steg antalet motorsågar dramatiskt i den svenska skogen. Där tidigare yxor och handsågar varit gällande var det nu mekaniska kraftpaket från Jonsered, Husqvarna och Partner som tog vid. Under 1960-talet arbetade upp mot 75 000 skogshuggare i Sverige, många kom också från Finland.

Motorsågens guldålder var under 1960- och 1970-talet då försäljningen stod på topp och motorsågarna ständigt vidareutvecklades. Efterhand började skogsmaskiner att utvecklas, så kallade processorer, som kunde göra avverkningen ännu mer effektiv. De fick sitt genombrott under 1970-talet. Motorsågarna spreds samtidigt till nya grupper och nya sågar utvecklades som var anpassade för de som använde sågarna på fritiden och till exempel lantbrukare som använde dem begränsat.

delar

Svärd

Svärd kallas delen som kedjan går längs med. Lättare och mindre svärd togs fram efterhand som gjorde arbetat enklare. I Nordamerika används ofta de största svärden för avverkning av stora träd.

 

Ljuddämpare

En viktig utveckling blev ljuddämparna som förbättrade arbetsmiljön för huggarna väsentligt. Machohuggare i Sydamerika valde däremot att göra hål i dem för ökat väsen.

 

Gasreglage

Gasreglage undertill på bakre handtaget tillsammans med gasreglagespärren som återfinns på ovansidan och måste hållas in för att sågen ska gå.

 

Främre handtag (med kastskydd)

Assymetriskt bakre handtag på en modern såg. Det främre handtaget har utvecklats genom åren. En milstolpe var avvibrering som utvecklades under 1970-talet. Det främre handtaget har en vinkel på 90˚ på Jonsered och 87˚ på Husqvarna.

 

Bränsletank och kedjeoljetank

Lock för bränsle och kedjehåll återfinns nertill på motorsågar. Bränsletanken ligger baktill och kedjeoljetanken framtill.

 

Startapparat och starthandtag

En av de tydligaste delarna på en motorsåg: starthandtaget (med startlinan) för att dra igång den! Ingår i startapparaten och har sett i stort sett likadan ut sedan 1950-talet.

utveckling

Utveckling av säkerheten

Motorsågar var och är maskiner som kräver koncentration och korrekt handhavande. Trots detta sker olyckor. Under 1960-talet ökade antalet sålda motorsågar och därmed ökade antalet olyckor – även dödsolyckor. Myndigheterna i Sverige reagerade med föreskrifter. Tillverkarna började nu utveckla säkerhetsanordningar och funktioner som minskade arbetsskador. Bland annat utvecklades avvibrering, kastskydd, kedjebroms och eluppvärmda handtag.

Stort tack till

Magnus Brink (https://jonsereds.wordpress.com)

Husqvarna

Veronica Johansson